Obszary chronione Suwałki

Ochrona przyrody w Suwałkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Suwałkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Suwałek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Suwałek

obszar chronionego krajobrazu
  • Pojezierze Północnej Suwalszczyzny: 1157.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Augustowska: 374.0 ha
  • Ostoja Wigierska: 16.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Stanowisko interglacjału eemskiego: 3.9 ha
park narodowy
  • Wigierski Park Narodowy - otulina:
rezerwat
  • Cmentarzysko Jaćwingów: 3.4 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Augustowska: 374.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Suwałki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: