Geoportal Raczki - suwalski - Obszary chronione Raczki - suwalski

Obszary chronione Raczki - suwalski

Ochrona przyrody w Raczkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Raczkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Raczków, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Raczków

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Rospudy: 6193.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Górnej Rospudy: 662.0 ha
  • Ostoja Augustowska: 364.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Torfowisko Zocie: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Augustowska: 364.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Raczki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: