Geoportal Suwałki - suwalski - Obszary chronione Suwałki - suwalski

Obszary chronione Suwałki - suwalski

Ochrona przyrody w gminie Suwałki

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Suwałki? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Suwałki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Suwałki

obszar chronionego krajobrazu
 • Pojezierze Północnej Suwalszczyzny: 7647.0 ha
 • Puszcza i Jeziora Augustowskie: 2345.0 ha
 • Pojezierze Sejneńskie: 516.0 ha
 • Dolina Rospudy: 326.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Wigierska: 8359.0 ha
 • Ostoja Augustowska: 2258.0 ha
 • Jeleniewo: 744.0 ha
 • Pojezierze Sejneńskie: 50.0 ha
park narodowy
 • Wigierski Park Narodowy: 7982.0 ha
 • Wigierski Park Narodowy - otulina: 4080.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Augustowska: 10806.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Suwałki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: