Obszary chronione Ochotnica Dolna - nowotarski

Ochrona przyrody w Ochotnicy Dolnej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ochotnicy Dolnej? Sprawdź aktualne statystyki dla Ochotnicy Dolnej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ochotnicy Dolnej

obszar chronionego krajobrazu
 • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 11812.0 ha
park krajobrazowy
 • Popradzki Park Krajobrazowy: 1339.0 ha
 • Popradzki Park Krajobrazowy - otulina: 376.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Gorczańska: 3711.0 ha
 • Ostoja Popradzka: 1279.0 ha
 • Środkowy Dunajec z dopływami: 142.0 ha
 • Tylmanowa: 0.26 ha
 • Ochotnica: 0.16 ha
park narodowy
 • Gorczański Park Narodowy - otulina: 2925.0 ha
 • Gorczański Park Narodowy: 966.0 ha
rezerwat
 • Kłodne nad Dunajcem: 88.0 ha
 • Pusta Wielka: 3.4 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Gorce: 882.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ochotnica Dolna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: