Obszary chronione Łącko - nowosądecki

Ochrona przyrody w Łącku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łącku? Sprawdź aktualne statystyki dla Łącka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łącka

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 11844.0 ha
park krajobrazowy
  • Popradzki Park Krajobrazowy - otulina: 4189.0 ha
  • Popradzki Park Krajobrazowy: 1452.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Popradzka: 2059.0 ha
  • Środkowy Dunajec z dopływami: 170.0 ha
  • Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego: 1.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łącko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: