Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Włocławek

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Włocławek

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Włocławku i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Włocławku, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Włocławek

Sprawdź MPZP Włocławek dla dowolnej działki w Włocławku. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLVIII/56/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Wieniecką, Wysoką, Kapitulną, Borowską, Jasną i Obwodową oraz w rejonie ulicy Lisek
  Numer uchwały: XLVIII/56/2022
  Data uchwalenia: 2022-05-31
 • Uchwała nr XLV/7/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Płockiej i Alei ks. J. Popiełuszki, pomiędzy kanałem A, rzeką Wisłą, ulicą Płocką i Aleją Kazimierza Wielkiego
  Numer uchwały: XLV/7/2022
  Data uchwalenia: 2022-03-01
 • Uchwała nr XXXIX/120/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zazamcze, pomiędzy: ulicą Toruńską, Żwirową, terenami kolejowymi, ulicą Promienną, terenami kolejowymi, ulicą Hutniczą, Budowlanych, Wieniecką i granicą miasta
  Numer uchwały: XXXIX/120/2021
  Data uchwalenia: 2021-09-28
 • Uchwała nr XXXVII/102/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką
  Numer uchwały: XXXVII/102/2021
  Data uchwalenia: 2021-08-31
 • Uchwała nr XXXVII/101/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, ulicą Wiejską, granicą miasta oraz terenem ogrodów działkowych
  Numer uchwały: XXXVII/101/2021
  Data uchwalenia: 2021-08-31
 • Uchwała nr XIX/3/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową.
  Numer uchwały: XIX/3/2020
  Data uchwalenia: 2020-01-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Włocławek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: