Obszary chronione Chęciny - Chęciny

Ochrona przyrody w gminie Chęciny

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Chęciny? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Chęciny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Chęciny

obszar chronionego krajobrazu
 • Chęcińsko-Kielecki: 1381.0 ha
park krajobrazowy
 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy: 9178.0 ha
 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy - otulina: 1381.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie: 4029.0 ha
 • Dolina Czarnej Nidy: 319.0 ha
 • Ostoja Sobkowsko-Korytnicka: 243.0 ha
 • Dolina Białej Nidy: 6.1 ha
rezerwat
 • Milechowy: 137.0 ha
 • Góra Zelejowa: 51.0 ha
 • Góra Miedzianka: 26.0 ha
 • Góra Rzepka: 11.0 ha
 • Jaskinia Raj: 7.8 ha
 • Wolica: 2.8 ha
 • Góra Żakowa: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Nidy: 13.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: