Obszary chronione Kielce

Ochrona przyrody w Kielcach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kielcach? Sprawdź aktualne statystyki dla Kielc, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kielc

obszar chronionego krajobrazu
 • Kielecki: 3872.0 ha
 • Chęcińsko-Kielecki: 886.0 ha
park krajobrazowy
 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy: 2122.0 ha
 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy - otulina: 886.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie: 778.0 ha
 • Dolina Bobrzy: 243.0 ha
 • Ostoja Wierzejska: 0.11 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Odsłonięcie skalne u podnóża Góry Hałasa: 8.5 ha
 • Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej: 3.1 ha
użytek ekologiczny
 • : 0.93 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina-Dalnia: 33.0 ha
rezerwat
 • Karczówka: 27.0 ha
 • Wietrznia im. Z. Rubinowskiego: 18.0 ha
 • Biesak-białogon: 13.0 ha
 • Kadzielnia: 0.7 ha
 • Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego: 0.57 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kielce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: