Geoportal Piekoszów - kielecki - Obszary chronione Piekoszów - kielecki

Obszary chronione Piekoszów - kielecki

Ochrona przyrody w Piekoszowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Piekoszowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Piekoszowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Piekoszowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Konecko-Łopuszniański: 2089.0 ha
 • Chęcińsko-Kielecki: 1874.0 ha
 • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 982.0 ha
 • Kielecki: 0.13 ha
park krajobrazowy
 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy: 2167.0 ha
 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy - otulina: 1874.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie: 960.0 ha
 • Dolina Bobrzy: 209.0 ha
rezerwat
 • Chelosiowa Jama: 24.0 ha
 • Moczydło: 16.0 ha
 • Góra Miedzianka:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Piekoszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: