Obszary chronione Banie Mazurskie - gołdapski

Ochrona przyrody w Baniach Mazurskich

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Baniach Mazurskich? Sprawdź aktualne statystyki dla Bań Mazurskich, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bań Mazurskich

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy: 14131.0 ha
  • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 0.08 ha
  • Puszczy Boreckiej:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Niecka Skaliska: 4270.0 ha
  • Ostoja Borecka: 518.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Skaliskie: 5740.0 ha
  • Puszcza Borecka: 101.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Banie Mazurskie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: