Obszary chronione Bargłów Kościelny - augustowski

Ochrona przyrody w Bargłowie Kościelnemu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bargłowie Kościelnemu? Sprawdź aktualne statystyki dla Bargłowa Kościelnego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bargłowa Kościelnego

obszar chronionego krajobrazu
 • Pojezierze Rajgrodzkie: 3853.0 ha
 • Dolina Biebrzy: 3176.0 ha
 • Jezior Rajgrodzkich: 0.04 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Biebrzy: 708.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 2.3 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.1 ha
park narodowy
 • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 514.0 ha
 • Biebrzański Park Narodowy: 275.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Biebrzańska: 2544.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: