Obszary chronione Augustów - augustowski

Ochrona przyrody w gminie Augustów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Augustów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Augustów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Augustów

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza i Jeziora Augustowskie: 5967.0 ha
 • Dolina Biebrzy: 5166.0 ha
 • Dolina Rospudy: 3103.0 ha
 • Pojezierze Rajgrodzkie: 121.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Augustowska: 7222.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 7.7 ha
 • : 5.5 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.94 ha
 • : 0.87 ha
 • : 0.62 ha
 • : 0.33 ha
rezerwat
 • Jezioro Kolno: 268.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Augustowska: 11160.0 ha
 • Ostoja Biebrzańska: 2002.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Augustów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: