Obszary chronione Brzozie - brodnicki

Ochrona przyrody w Brzoziu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Brzoziu? Sprawdź aktualne statystyki dla Brzozia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Brzozia

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Drwęcy: 4725.0 ha
  • Dolina Dolnej Drwęcy: 0.04 ha
park krajobrazowy
  • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy: 1608.0 ha
  • Brodnicki Park Krajobrazowy: 1303.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Drwęcy: 345.0 ha
  • Ostoja Brodnicka: 3.6 ha
  • Ostoja Lidzbarska: 0.19 ha
użytek ekologiczny
  • : 3.0 ha
rezerwat
  • Rzeka Drwęca: 46.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bagienna Dolina Drwęcy: 974.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Brzozie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: