Obszary chronione Brodnica - brodnicki

Ochrona przyrody w gminie Brodnica

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Brodnica? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Brodnica, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Brodnica

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Drwęcy: 4839.0 ha
park krajobrazowy
 • Brodnicki Park Krajobrazowy: 1674.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Drwęcy: 703.0 ha
 • Ostoja Brodnicka: 370.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 7.1 ha
 • : 5.4 ha
 • : 4.7 ha
 • : 2.9 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.6 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.7 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.62 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.12 ha
 • :
rezerwat
 • Jar grądowy Cielęta: 69.0 ha
 • Rzeka Drwęca: 42.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bagienna Dolina Drwęcy: 800.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Brodnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: