Geoportal Bierawa - kędzierzyńsko-kozielski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bierawa - kędzierzyńsko-kozielski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bierawa - kędzierzyńsko-kozielski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Bierawa

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Bierawie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Bierawie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Bierawa

Sprawdź MPZP Bierawa dla dowolnej działki w Bierawie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr LII/371/2022 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa 2” w gminie Bierawa
  Numer uchwały: LII/371/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-17
 • Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa” w gminie Bierawa
  Numer uchwały: XXV/181/2020
  Data uchwalenia: 2020-09-14
 • Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce - etap 2
  Numer uchwały: XX/143/2020
  Data uchwalenia: 2020-04-20
 • Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce - etap 2
  Numer uchwały:
  Data uchwalenia: 2020-04-20
 • Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa
  Numer uchwały:
  Data uchwalenia: 2019-12-02
 • Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
  Numer uchwały:
  Data uchwalenia: 2019-12-02

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Bierawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: