Geoportal Czernikowo - toruński - Obszary chronione Czernikowo - toruński

Obszary chronione Czernikowo - toruński

Ochrona przyrody w Czernikowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czernikowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Czernikowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czernikowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Niziny Ciechocińskiej: 10973.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Nieszawska Dolina Wisły: 900.0 ha
  • Włocławska Dolina Wisły: 275.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Zielona Kępa": 540.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Wisły: 1033.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Czernikowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: