Obszary chronione Lubicz - toruński

Ochrona przyrody w Lubiczu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lubiczu? Sprawdź aktualne statystyki dla Lubicza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lubicza

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Drwęcy: 3699.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Nieszawska Dolina Wisły: 474.0 ha
 • Dolina Drwęcy: 265.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Wilcza Kępa": 15.0 ha
 • : 4.5 ha
 • : 2.9 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.93 ha
 • : 0.85 ha
 • : 0.72 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.34 ha
rezerwat
 • Rzeka Drwęca: 87.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Jar przy Strudze Lubickiej: 3.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 475.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubicz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: