Geoportal Czorsztyn - nowotarski - Obszary chronione Czorsztyn - nowotarski

Obszary chronione Czorsztyn - nowotarski

Ochrona przyrody w Czorsztynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czorsztynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Czorsztyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czorsztyna

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 5058.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pieniny: 1145.0 ha
park narodowy
  • Pieniński Park Narodowy - otulina: 1327.0 ha
  • Pieniński Park Narodowy: 1150.0 ha
rezerwat
  • Modrzewie: 11.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pieniny: 1145.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Czorsztyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: