Geoportal Damnica - słupski - Obszary chronione Damnica - słupski

Obszary chronione Damnica - słupski

Ochrona przyrody w Damnicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Damnicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Damnicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Damnicy

specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Łupawy: 1199.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 2.3 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.95 ha
 • : 0.85 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.75 ha
 • : 0.75 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.11 ha
 • : 0.09 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Damnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: