Geoportal Główczyce - słupski - Obszary chronione Główczyce - słupski

Obszary chronione Główczyce - słupski

Ochrona przyrody w Główczycach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Główczycach? Sprawdź aktualne statystyki dla Główczyc, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Główczyc

specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Słowińska: 1710.0 ha
 • Dolina Łupawy: 851.0 ha
 • Bagna Izbickie: 787.0 ha
 • Torfowisko Pobłockie: 112.0 ha
użytek ekologiczny
 • Krakulice: 283.0 ha
 • : 45.0 ha
 • : 45.0 ha
 • : 33.0 ha
 • : 25.0 ha
 • : 25.0 ha
 • : 24.0 ha
 • : 24.0 ha
 • : 24.0 ha
 • : 24.0 ha
 • : 23.0 ha
 • : 21.0 ha
 • : 18.0 ha
 • : 18.0 ha
 • : 17.0 ha
 • : 17.0 ha
 • : 17.0 ha
 • : 17.0 ha
 • : 17.0 ha
 • : 17.0 ha
 • : 17.0 ha
 • : 16.0 ha
 • : 16.0 ha
 • : 15.0 ha
 • : 14.0 ha
 • : 13.0 ha
 • : 9.5 ha
 • : 8.8 ha
 • : 8.6 ha
 • : 7.9 ha
 • : 7.9 ha
 • : 7.9 ha
 • : 7.9 ha
 • : 7.9 ha
 • : 7.7 ha
 • : 7.0 ha
 • : 6.8 ha
 • : 5.9 ha
 • : 5.6 ha
 • : 5.5 ha
 • : 5.4 ha
 • : 5.2 ha
 • : 4.7 ha
 • : 4.4 ha
 • : 4.2 ha
 • : 3.9 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.7 ha
 • : 3.6 ha
 • : 3.6 ha
 • : 3.6 ha
 • : 3.4 ha
 • : 3.3 ha
 • : 3.2 ha
 • : 3.2 ha
 • : 3.2 ha
 • : 3.1 ha
 • : 3.1 ha
 • : 3.0 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.9 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 2.1 ha
 • : 2.1 ha
 • : 2.0 ha
 • : 2.0 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.99 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.97 ha
 • : 0.96 ha
 • : 0.91 ha
 • : 0.91 ha
 • : 0.9 ha
 • : 0.9 ha
 • : 0.87 ha
 • : 0.86 ha
 • : 0.81 ha
 • : 0.81 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.78 ha
 • : 0.76 ha
 • : 0.7 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.64 ha
 • : 0.63 ha
 • : 0.61 ha
 • : 0.61 ha
 • : 0.61 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.5 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.23 ha
 • : 0.23 ha
 • : 0.22 ha
 • : 0.22 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.2 ha
 • : 0.19 ha
 • : 0.19 ha
 • : 0.19 ha
 • : 0.19 ha
 • : 0.17 ha
 • : 0.17 ha
 • : 0.14 ha
 • : 0.11 ha
park narodowy
 • Słowiński Park Narodowy - otulina: 5138.0 ha
 • Słowiński Park Narodowy: 1710.0 ha
rezerwat
 • Bagna Izbickie - otulina: 1979.0 ha
 • Bagna Izbickie: 847.0 ha
 • Torfowisko Pobłockie: 112.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Pobrzeże Słowińskie: 2188.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Główczyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: