Geoportal Ustka - słupski - Obszary chronione Ustka - słupski

Obszary chronione Ustka - słupski

Ochrona przyrody w gminie Ustka

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ustka? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ustka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ustka

obszar chronionego krajobrazu
 • Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki: 3536.0 ha
 • Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki: 1746.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Przymorskie Błota: 1591.0 ha
 • Klify Poddębskie: 595.0 ha
 • Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy: 407.0 ha
 • Dolina Słupi: 342.0 ha
 • Ostoja Słowińska: 294.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 26.0 ha
 • : 25.0 ha
 • : 21.0 ha
 • : 9.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.94 ha
 • : 0.59 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Bursztyny Możdżanowo: 0.11 ha
park narodowy
 • Słowiński Park Narodowy - otulina: 1805.0 ha
 • Słowiński Park Narodowy: 292.0 ha
rezerwat
 • Jezioro Modła - otulina: 572.0 ha
 • Zaleskie Bagna: 287.0 ha
 • Jezioro Modła: 202.0 ha
 • Zaleskie Bagna: 0.01 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Kraina w Kratę w Dolinie Rzeki Moszczeniczki: 0.06 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Pobrzeże Słowińskie: 292.0 ha
 • Przybrzeżne wody Bałtyku: 2.6 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ustka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: