Geoportal Dobrcz - bydgoski - Obszary chronione Dobrcz - bydgoski

Obszary chronione Dobrcz - bydgoski

Ochrona przyrody w Dobrczu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dobrczu? Sprawdź aktualne statystyki dla Dobrcza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dobrcza

park krajobrazowy
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 2000.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Solecka Dolina Wisły: 676.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 8.7 ha
 • : 4.6 ha
 • : 3.5 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.63 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.22 ha
rezerwat
 • Augustowo: 7.1 ha
 • Augustowo - otulina: 2.5 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 676.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dobrcz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: