Obszary chronione Osielsko - bydgoski

Ochrona przyrody w Osielsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Osielsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Osielska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Osielska

obszar chronionego krajobrazu
 • Zalewu Koronowskiego: 2526.0 ha
 • Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy: 525.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 604.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 10.0 ha
 • : 8.8 ha
 • "Uroczysko Prodnia": 6.9 ha
 • : 5.4 ha
 • : 5.3 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.75 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.64 ha
 • : 0.63 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.12 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Solecka Dolina Wisły: 5.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 44.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Osielsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: