Geoportal Unisław - chełmiński - Obszary chronione Unisław - chełmiński

Obszary chronione Unisław - chełmiński

Ochrona przyrody w Unisławiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Unisławiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Unisławia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Unisławia

park krajobrazowy
 • Chełmiński Park Krajobrazowy: 3798.0 ha
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 96.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Solecka Dolina Wisły: 549.0 ha
 • Zbocza Płutowskie: 205.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 2.9 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.99 ha
 • : 0.72 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.15 ha
 • :
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 549.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Unisław

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: