Obszary chronione Pruszcz - świecki

Ochrona przyrody w Pruszczu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Pruszczu? Sprawdź aktualne statystyki dla Pruszcza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Pruszcza

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (woj. kujawsko-pomorskie): 204.0 ha
 • Zalewu Koronowskiego: 70.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 2033.0 ha
 • Chełmiński Park Krajobrazowy: 23.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Solecka Dolina Wisły: 361.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 16.0 ha
 • : 1.9 ha
 • : 0.85 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.19 ha
 • : 0.13 ha
 • : 0.07 ha
 • : 0.02 ha
 • :
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 319.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Pruszcz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: