Obszary chronione Przerośl - suwalski

Ochrona przyrody w Przerośli

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Przerośli? Sprawdź aktualne statystyki dla Przerośli, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Przerośli

obszar chronionego krajobrazu
 • Pojezierze Północnej Suwalszczyzny: 3656.0 ha
 • Dolina Błędzianki: 2406.0 ha
 • Dolina Rospudy: 464.0 ha
 • Puszczy Rominckiej:
park krajobrazowy
 • Suwalski Park Krajobrazowy - otulina: 1767.0 ha
 • Suwalski Park Krajobrazowy: 802.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej - otulina:
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Suwalska: 805.0 ha
 • Jeleniewo: 49.0 ha
 • Dolina Górnej Rospudy: 2.2 ha
użytek ekologiczny
 • Łanowicze: 64.0 ha
rezerwat
 • Jezioro Hańcza: 305.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Przerośl

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: