Obszary chronione Lipusz - kościerski

Ochrona przyrody w Lipuszu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lipuszu? Sprawdź aktualne statystyki dla Lipusza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lipusza

obszar chronionego krajobrazu
  • Lipuski: 8507.0 ha
  • Gowidliński: 909.0 ha
park krajobrazowy
  • Wdzydzki Park Krajobrazowy: 964.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jeziora Wdzydzkie: 956.0 ha
  • Jezioro Księże w Lipuszu: 15.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Tucholskie: 9284.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Parchowo