Geoportal Giby - sejneński - Obszary chronione Giby - sejneński

Obszary chronione Giby - sejneński

Ochrona przyrody w Gibach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gibach? Sprawdź aktualne statystyki dla Gib, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gib

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza i Jeziora Augustowskie: 9851.0 ha
 • Pojezierze Sejneńskie: 4879.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Augustowska: 23642.0 ha
 • Ostoja Wigierska: 3765.0 ha
 • Pojezierze Sejneńskie: 2882.0 ha
park narodowy
 • Wigierski Park Narodowy: 3766.0 ha
 • Wigierski Park Narodowy - otulina: 1139.0 ha
rezerwat
 • Pomorze: 22.0 ha
 • Tobolinka: 4.6 ha
 • Kukle: 2.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Augustowska: 30281.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Giby

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: