Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gołcza - miechowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gołcza

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Gołczy i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Gołczy, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Gołcza

Sprawdź MPZP Gołcza dla dowolnej działki w Gołczy. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XXV/224/21 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica, przyjętego Uchwałą Nr V/24/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. wraz ze zmianą podjętą Uchwałą Rady Gminy Gołcza Nr XIV/115/20 z dnia 10 marca 2020 r.
  Numer uchwały: XXV/224/21
  Data uchwalenia: 2021-06-30
 • Uchwała Nr XIV/115/20 Rady Gminy Gołcza z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Gołcza Nr V/24/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica
  Numer uchwały: XIV/115/20
  Data uchwalenia: 2020-03-10
 • Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza
  Numer uchwały: III/8/18
  Data uchwalenia: 2018-12-20
 • Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica
  Numer uchwały: V/24/15
  Data uchwalenia: 2015-02-26
 • UCHWAŁA NR V/22/07 z dnia 27.02.2007 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza.
  Numer uchwały: V/22/07
  Data uchwalenia: 2007-02-27
 • UCHWAŁA NR XLIV/285/06 z dnia 29.06.2006 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołcza.
  Numer uchwały: XLIV/285/06
  Data uchwalenia: 2006-06-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Gołcza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: