Geoportal Iwanowice - krakowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Iwanowice - krakowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Iwanowice - krakowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Iwanowice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Iwanowicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Iwanowicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Iwanowice

Sprawdź MPZP Iwanowice dla dowolnej działki w Iwanowicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XXIV/244/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY IWANOWICE: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sie-ciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice, przyjętego Uchwałą Nr XIII/127/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 roku.
  Numer uchwały: XXIV/244/2020
  Data uchwalenia: 2020-09-30
 • Uchwała Nr XLVI/438/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Iwanowice Nr XIII/127/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy IWwanowice: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice
  Numer uchwały: XLVI/438/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-27
 • UCHWAŁA Nr XIII/127/2015 RADY GMINY IWANOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice w Gminie Iwanowice
  Numer uchwały: XIII/127/2015
  Data uchwalenia: 2015-12-30
 • Uchwała Nr XI/62/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułkowice
  Numer uchwały: XI/62/03
  Data uchwalenia: 2003-10-01
 • Uchwała Nr XXXVI/233/2002 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice
  Numer uchwały: XXXVI/233/2002
  Data uchwalenia: 2002-10-09

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Iwanowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: