Obszary chronione Masłów - kielecki

Ochrona przyrody w Masłowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Masłowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Masłowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Masłowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 7782.0 ha
  • Kielecki: 0.26 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łysogóry: 371.0 ha
  • Ostoja Wierzejska: 225.0 ha
  • Ostoja Barcza: 220.0 ha
  • Przełom Lubrzanki: 199.0 ha
park narodowy
  • Świętokrzyski Park Narodowy: 105.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Masłów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: