Geoportal Zielonki - krakowski - Obszary chronione Zielonki - krakowski

Obszary chronione Zielonki - krakowski

Ochrona przyrody w Zielonkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zielonkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Zielonek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zielonek

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie: 1760.0 ha
  • Dłubniański Park Krajobrazowy - otulina: 952.0 ha
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina: 788.0 ha
  • Dłubniański Park Krajobrazowy: 199.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Stary kamieniołom: 0.06 ha
użytek ekologiczny
  • "Las w Witkowicach": 0.01 ha
park narodowy
  • Ojcowski Park Narodowy - otulina: 895.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zielonki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: