Geoportal Janów Podlaski - bialski - Obszary chronione Janów Podlaski - bialski

Obszary chronione Janów Podlaski - bialski

Ochrona przyrody w Janowie Podlaskim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Janowie Podlaskim? Sprawdź aktualne statystyki dla Janowa Podlaskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Janowa Podlaskiego

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu: 5436.0 ha
  • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu - otulina: 5067.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nadbużańska: 4150.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 13.0 ha
rezerwat
  • Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego: 132.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnego Bugu: 4954.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Janów Podlaski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: