Obszary chronione Sarnaki - łosicki

Ochrona przyrody w Sarnakach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sarnakach? Sprawdź aktualne statystyki dla Sarnak, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sarnak

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Bugu: 136.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu: 11002.0 ha
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu - otulina: 4608.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Nadbużańska: 3287.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 10: 4.9 ha
 • użytek 504: 0.78 ha
 • użytek 9: 0.59 ha
 • użytek 12: 0.52 ha
 • użytek 11: 0.44 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Wychodnia głazów Mierzwice: 3.7 ha
rezerwat
 • Kózki: 86.0 ha
 • Zabuże: 34.0 ha
 • Mierzwice: 13.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnego Bugu: 2474.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sarnaki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: