Obszary chronione Krasnopol - sejneński

Ochrona przyrody w Krasnopolu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krasnopolu? Sprawdź aktualne statystyki dla Krasnopola, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krasnopola

obszar chronionego krajobrazu
 • Pojezierze Sejneńskie: 12023.0 ha
 • Pojezierze Północnej Suwalszczyzny:
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Pojezierze Sejneńskie: 4477.0 ha
 • Ostoja Wigierska: 2012.0 ha
 • Ostoja Augustowska: 17.0 ha
użytek ekologiczny
 • Długie Sejneńskie: 106.0 ha
 • Linówek: 5.2 ha
park narodowy
 • Wigierski Park Narodowy - otulina: 4459.0 ha
 • Wigierski Park Narodowy: 1425.0 ha
rezerwat
 • Ostoja bobrów Marycha: 56.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Augustowska: 2862.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Krasnopol

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: