Obszary chronione Nowinka - augustowski

Ochrona przyrody w Nowince

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowince? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowinki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowinki

obszar chronionego krajobrazu
  • Puszcza i Jeziora Augustowskie: 10213.0 ha
  • Dolina Rospudy: 5061.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Augustowska: 14311.0 ha
  • Ostoja Wigierska: 1915.0 ha
park narodowy
  • Wigierski Park Narodowy: 1915.0 ha
  • Wigierski Park Narodowy - otulina: 1051.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Kalejty: 715.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Augustowska: 16151.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowinka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: