Geoportal Krokowa - pucki - Obszary chronione Krokowa - pucki

Obszary chronione Krokowa - pucki

Ochrona przyrody w Krokowej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krokowej? Sprawdź aktualne statystyki dla Krokowej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krokowej

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadmorski: 7418.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej: 2456.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadmorski Park Krajobrazowy: 2338.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Piaśnickie Łąki: 1086.0 ha
 • Białogóra: 983.0 ha
 • Trzy Młyny: 767.0 ha
 • Bielawa i Bory Bażynowe: 761.0 ha
 • Widowo: 99.0 ha
użytek ekologiczny
 • Jezioro Witalicz: 8.5 ha
 • Białogórskie Torfowisko: 4.1 ha
 • Księża Łąka: 3.8 ha
 • Głuszewskie Moczary: 3.2 ha
 • Lisewskie Łąki: 2.5 ha
 • Świecińska Topiel: 1.4 ha
 • Porąbski Moczar: 1.2 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Brak nazwy (gm. Krokowa): 0.57 ha
rezerwat
 • Bielawa: 568.0 ha
 • Białogóra: 212.0 ha
 • Długosz Królewski w Wierzchucinie: 147.0 ha
 • Źródliska Czarnej Wody - otulina: 107.0 ha
 • Widowo: 99.0 ha
 • Babnica: 56.0 ha
 • Piaśnickie Łąki: 55.0 ha
 • Źródliska Czarnej Wody: 51.0 ha
 • Zielone: 17.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bielawskie Błota: 739.0 ha
 • Przybrzeżne wody Bałtyku: 0.04 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Krokowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: