Geoportal Wejherowo - wejherowski - Obszary chronione Wejherowo - wejherowski

Obszary chronione Wejherowo - wejherowski

Ochrona przyrody w gminie Wejherowo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wejherowo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wejherowo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wejherowo

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej: 4110.0 ha
 • Pradoliny Redy-Łeby: 3165.0 ha
park krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy: 7667.0 ha
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy - otulina: 2014.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Biała: 419.0 ha
 • Orle: 270.0 ha
 • Pełcznica: 201.0 ha
 • Bezlist koło Gniewowa: 20.0 ha
użytek ekologiczny
 • Migowa Łąka: 7.4 ha
 • Borowe Oczko: 6.5 ha
 • Pryśniewska Łąka: 3.4 ha
 • Sopieszyńska Młaka: 2.5 ha
 • Żabno: 2.4 ha
 • Kępiński Moczar: 2.2 ha
 • Łąka nad Zagórską Strugą: 0.97 ha
 • Migowe Wzgórza: 0.95 ha
 • Szuwary Jeziora Wyspowskiego: 0.53 ha
 • Wyspowska Łąka: 0.35 ha
 • Nowiński Moczar: 0.3 ha
 • Miętowe Bagienko: 0.29 ha
rezerwat
 • Pełcznica: 59.0 ha
 • Gałęźna Góra: 34.0 ha
 • Lewice: 23.0 ha
 • Cisowa: 0.55 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Darżlubska: 1295.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wejherowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: