Geoportal Choczewo - wejherowski - Obszary chronione Choczewo - wejherowski

Obszary chronione Choczewo - wejherowski

Ochrona przyrody w Choczewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Choczewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Choczewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Choczewa

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadmorski: 5078.0 ha
 • Choczewsko-Saliński: 2029.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jeziora Choczewskie: 725.0 ha
 • Mierzeja Sarbska: 687.0 ha
 • Białogóra: 142.0 ha
użytek ekologiczny
 • Zwarcienko: 2.3 ha
 • Gajówka: 1.8 ha
 • Źródliska Bezimiennej: 1.4 ha
 • Osoczne Oczko: 1.2 ha
 • Torfowisko w Szklanej Hucie: 0.88 ha
park narodowy
 • Słowiński Park Narodowy - otulina: 11.0 ha
rezerwat
 • Mierzeja Sarbska: 219.0 ha
 • Borkowskie Wąwozy: 41.0 ha
 • Choczewskie Cisy: 9.4 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Lęborskie: 704.0 ha
 • Przybrzeżne wody Bałtyku: 8.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Choczewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: