Obszary chronione Gniewino - wejherowski

Ochrona przyrody w Gniewinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gniewinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Gniewina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gniewina

obszar chronionego krajobrazu
  • Choczewsko-Saliński: 5465.0 ha
  • Pradoliny Redy-Łeby: 1391.0 ha
  • Nadmorski: 25.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Opalińskie Buczyny: 356.0 ha
  • Jeziora Choczewskie: 347.0 ha
rezerwat
  • Długosz Królewski w Łęczynie: 1.5 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Lęborskie: 4523.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: