Geoportal Lniano - świecki - Obszary chronione Lniano - świecki

Obszary chronione Lniano - świecki

Ochrona przyrody w Lnianie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lnianie? Sprawdź aktualne statystyki dla Lniana, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lniana

obszar chronionego krajobrazu
 • Śliwicki: 2117.0 ha
park krajobrazowy
 • Wdecki Park Krajobrazowy: 883.0 ha
 • Wdecki Park Krajobrazowy - otulina: 418.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 4.7 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.2 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.77 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.5 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.08 ha
 • : 0.04 ha
 • :
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Rzeki Ryszki: 42.0 ha
rezerwat
 • Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego: 0.73 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 3772.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lniano

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: