Obszary chronione Bukowiec - świecki

Ochrona przyrody w Bukowcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bukowcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Bukowca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bukowca

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (woj. kujawsko-pomorskie): 28.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 12.0 ha
 • : 3.5 ha
 • : 2.9 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.4 ha
 • : 2.3 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.85 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.81 ha
 • : 0.77 ha
 • : 0.76 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.64 ha
 • : 0.63 ha
 • : 0.61 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.23 ha
 • : 0.2 ha
 • : 0.19 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bukowiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: