Obszary chronione Świekatowo - świecki

Ochrona przyrody w Świekatowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Świekatowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Świekatowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Świekatowa

użytek ekologiczny
 • : 3.3 ha
 • : 3.1 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.77 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.23 ha
 • :

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Świekatowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: