Obszary chronione Drzycim - świecki

Ochrona przyrody w Drzycimiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Drzycimiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Drzycimia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Drzycimia

obszar chronionego krajobrazu
 • Świecki: 1379.0 ha
park krajobrazowy
 • Wdecki Park Krajobrazowy: 1969.0 ha
 • Wdecki Park Krajobrazowy - otulina: 1603.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 4.9 ha
 • : 4.7 ha
 • : 4.2 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.83 ha
 • : 0.81 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.71 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.18 ha
 • : 0.05 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 5060.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Drzycim

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: