Geoportal Osie - świecki - Obszary chronione Osie - świecki

Obszary chronione Osie - świecki

Ochrona przyrody w Osiach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Osiach? Sprawdź aktualne statystyki dla Osiów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Osiów

obszar chronionego krajobrazu
 • Śliwicki: 2909.0 ha
 • Borów Tucholskich: 10.0 ha
park krajobrazowy
 • Wdecki Park Krajobrazowy: 14789.0 ha
 • Wdecki Park Krajobrazowy - otulina: 2717.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Sandr Wdy: 3375.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 12.0 ha
 • : 12.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 9.1 ha
 • : 9.0 ha
 • Uroczysko Niedźwiedź: 8.6 ha
 • : 8.1 ha
 • : 7.6 ha
 • : 5.2 ha
 • Uroczysko Chłop: 4.7 ha
 • : 4.6 ha
 • : 4.3 ha
 • : 3.7 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.2 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.3 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Rzeki Sobińska Struga: 707.0 ha
 • Rzeka Prusina: 585.0 ha
 • Dolina Rzeki Ryszki: 150.0 ha
rezerwat
 • Jezioro Piaseczno: 159.0 ha
 • Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego: 102.0 ha
 • Miedzno: 88.0 ha
 • Jezioro Ciche: 38.0 ha
 • Martwe - otulina: 14.0 ha
 • Dury: 13.0 ha
 • Martwe: 4.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 20961.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Osie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: