Obszary chronione Łomża - łomżyński

Ochrona przyrody w gminie Łomża

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łomża? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łomża, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łomża

obszar chronionego krajobrazu
 • Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi: 1303.0 ha
park krajobrazowy
 • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - otulina: 4228.0 ha
 • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi: 4118.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Narwiańska: 4650.0 ha
 • Czerwony Bór: 0.02 ha
użytek ekologiczny
 • : 14.0 ha
 • : 4.8 ha
 • :
rezerwat
 • Wielki Dział: 120.0 ha
 • Rycerski Kierz: 42.0 ha
 • Dębowe Góry: 0.02 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Przełomowa Dolina Narwi: 4108.0 ha
 • Dolina Dolnej Narwi: 1969.0 ha
 • Bagno Wizna: 523.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: