Geoportal Miedziana Góra - kielecki - Obszary chronione Miedziana Góra - kielecki

Obszary chronione Miedziana Góra - kielecki

Ochrona przyrody w Miedzianej Górze

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Miedzianej Górze? Sprawdź aktualne statystyki dla Miedzianej Góry, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Miedzianej Góry

obszar chronionego krajobrazu
 • Suchedniowsko-Oblęgorski: 4649.0 ha
 • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 1635.0 ha
 • Kielecki: 0.02 ha
park krajobrazowy
 • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy: 829.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Lasy Suchedniowskie: 818.0 ha
 • Dolina Bobrzy: 38.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • odsłonięcie skalne piaskowców triasowych: 1.6 ha
użytek ekologiczny
 • : 0.79 ha
rezerwat
 • Sufraganiec: 16.0 ha
 • Kręgi-Kamienne: 13.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Grodowy Stok: 0.04 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Miedziana Góra

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: