Obszary chronione Mniów - kielecki

Ochrona przyrody w Mniowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Mniowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Mniowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Mniowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Suchedniowsko-Oblęgorski: 5852.0 ha
  • Konecko-Łopuszniański: 2919.0 ha
park krajobrazowy
  • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy: 743.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Suchedniowskie: 910.0 ha
  • Dolina Krasnej: 109.0 ha
użytek ekologiczny
  • Stawisko: 4.2 ha
  • : 1.4 ha
  • Ług: 0.9 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • odsłonięcie geologiczne - nieczynny kamieniołom średnioziarnistych piaskowców: 1.3 ha
rezerwat
  • Górna Krasna: 60.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mniów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: