Geoportal Strawczyn - kielecki - Obszary chronione Strawczyn - kielecki

Obszary chronione Strawczyn - kielecki

Ochrona przyrody w Strawczynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Strawczynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Strawczyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Strawczyna

obszar chronionego krajobrazu
  • Suchedniowsko-Oblęgorski: 4757.0 ha
  • Konecko-Łopuszniański: 1094.0 ha
park krajobrazowy
  • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy: 1620.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Suchedniowskie: 1564.0 ha
  • Dolina Bobrzy: 123.0 ha
użytek ekologiczny
  • Śródleśne Oczko Wodne: 0.82 ha
rezerwat
  • Barania Góra: 82.0 ha
  • Perzowa Góra: 33.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Strawczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: