Obszary chronione Zambrów - zambrowski

Ochrona przyrody w gminie Zambrów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zambrów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zambrów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zambrów

park krajobrazowy
  • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - otulina: 375.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Czerwony Bór: 5044.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.6 ha
rezerwat
  • Dębowe Góry: 99.0 ha
  • Grabówka: 61.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: